Jakimi założeniami kieruje się Ajurweda?

Nie tak rzadko możemy usłyszeć, iż problemy ze zdrowiem, wyglądem, a nawet relacje z innymi osobami mają swoje źródło w zakłóconej równowadze. Jeśli zastanawiamy się, czym jest równowaga i w jaki sposób osiągnąć ją we własnym życiu, to powinniśmy zbliżyć się do ajurwedy. Róbmy to jednak powoli – tak jak zaleca sama ajurweda. Na początek zacznijmy od poznania jej głównych złożeń.

Wszystko się ze sobą łączy

Ajurweda to najstarszy system medyczny mający swoje korzenie w Indiach. Światowa Organizacja Zdrowia w latach 70 ubiegłego wieku uznała ją za koncepcję zdrowia i terapii. Jej mądrość towarzyszy ludziom od kilku tysięcy lat i wciąż znajduje nowych zwolenników, którzy dopiero po zetknięciu się z jej zasadami zaczęli żyć zdrowo i szczęśliwie.

Nazwa „ajurweda” wywodzi się z sanskrytu i w przybliżonym tłumaczeniu oznacza „wiedzę o życiu” lub „wiedzę o człowieku”. Tysiącletnia praktyka stworzyła spójny system, w którym najważniejsze jest holistyczne spojrzenie na człowieka. Każda jednostka traktowana jest jako całość złożona z ciała, umysłu, zmysłów oraz ducha. Wszystkie, spośród wymienionych elementów, wymagają takiej samej troski i uwagi. Taką zapewnia medycyna ajurwedyjska niezajmująca się tropieniem chorób, ale wzmacnianiem naszego dobrostanu i wskazywanie tego, co go zaburza.

Praktyka ajurwedy łączy w działaniu dietę, zdrowy styl życia, masaże, ćwiczenia fizyczne oraz duchowe i zioła. Jednak jej metody muszą być spójne i konsekwentne oraz powiązane z otoczeniem, w którym żyjemy. Tym sposobem dochodzimy do podstawowego założenia Ajurwedy – wszystko się ze sobą łączy. Przekonanie to wynika z koncepcji, iż każdy fragment świata, jego materia ożywiona i nieożywiona składa się z pięciu elementów: wody, ognia, ziemi, powietrza i przestrzeni (eteru). Człowiek jako integralna część świata również jest konfiguracją tych pięciu elementów.

 

Metoda małych kroków w odzyskiwaniu równowagi

We wskazanych pięciu żywiołach objawia się energia rozumiana jako siła życiowa. Natomiast one same układają się w naszych organizmach w różnych proporcjach, przewagą jednego lub dwóch. Na podstawie konfiguracji elementów w ajurwedzie wyróżnia się trzy dosze – typy bioenergii. W każdej z nich obserwujemy obecność konkretnego pierwiastka, zatem: przestrzeń i powietrze tworzą vatę, ogień – pittę, a woda z ziemią – kaphę.

Od układu trzech dosz zależy to, jakim typem organicznym jesteśmy. Według ajurwedy występuje ich siedem, czyli może dominować jeden z nich vata, pitta lub kapha albo częściej spotykane konfiguracje dwóch typów, tj. vata-pitta, pitta-kapha lub kapha-vata oraz bardzo rzadko spotykany typ, w którym trzy bioenergie występują w tych samych proporcjach. Na świat przychodzimy wyposażeni w sobie tylko właściwą konfigurację dosz. Nasze życiowe działania powinny skupiać się na tym, aby ten układ utrzymać w takim stanie, w jakim był, gdy się urodziliśmy. Właśnie w ten sposób ajurweda określa równowagę, a więc dążenie do zachowania właściwych dla naszego organizmu proporcji. Możliwe jest to wówczas, gdy jesteśmy świadomi, którym typem konstytucyjnym jesteśmy. Niestety, ale tryb życia, złe przyzwyczajenia, wieloletnie nawyki i niesłuchanie własnego organizmu doprowadzają do tego, że równowaga naszych dosz ulega zaburzeniu. Celem medycyny ajurwedyjskiej jest przywrócenie konfiguracji dosz do poziomu, z którym pojawiliśmy się na świecie.

W tym momencie dotykamy kolejnego ważnego aspektu koncepcji ajurwedy mówiącej o tym, że podobne wzmaga problem, a przeciwstawne go zmniejsza. Wiedza o tych prawidłowościach pozwala nam uniknąć tego, co nam szkodzi, a stosować to, co pomaga. Jeśli chcemy zmniejszyć, poziom pitty związanej z ogniem, trzeba unikać ostrych, pikantnych potraw, ale też gwałtownych, wybuchowych osób oraz własnej złości. Pamiętajmy, że medycyna Ajurwedy będzie oddziaływała na nasze ciało, ale też umysł i ducha.

Nie obawiajmy się rewolucji, jest ona sprzeczna z naturą tej koncepcji. Powrót do równowagi musi przebiegać świadomie i metodą małych kroków, gdyż tylko taka zmiana będzie trwała i skuteczna. Nie można narzucać czegoś lub ograniczać, gdyż nasza przekorna natura będzie się buntowała przeciwko takiemu traktowaniu. O tym wie nasz przewodnik duchowy, który poprowadzi nas ku temu, co tak naprawdę zna nasz organizm. Praktyka Ajurwedy sprawi, że zaczniemy żyć w zgodzie ze sobą i ze światem, a w tym kryje się tajemnica naszego szczęścia.

Wróć
Jesteś tutaj: Strona główna